360 och sociala frågor – rapport från Deweyrummet 1 september

361 gäller för allmänna verk och är en liten avdelning jämfört med de betydligt större avdelningarna 362-363.  Det finns en viss amerikansk slagsida under 360, t.ex finns det inte något nummer för föräldraförsäkring. (Magdalena har påpekat detta för Deweys redaktion).

Under 362 finns grupper som unga, gamla, fattiga.  Sedan kan ytterligare indelning göras. Social omsorg och tjänster till äldre 362.6 kan sedan vidareindelas med boende för äldre 362.61 t.ex.

Tänk på skillnaden mellan 362 och 363 där 362 rör grupper av olika slag och 363 mest rör samhällstjänster som polis,  brandkår och även sophantering. Bostäder och bostadsbidrag hamnar dock under 363.

Socialrätt hamnar på 340 juridik. Det är ett lite problematiskt begrepp som dels kan stå för socialrätt inklusive arbetsrätt, dels för lagstiftning gällande socialtjänst, socialförsäkring och andra frågor sammantaget och slutligen också för lagstiftning gällande bara socialtjänsten.  I USA gäller den vidaste betydelsen av begreppet, och allmänna verk klassas därför under 344.02. Magdalena har påtalat detta för Deweys redaktion, och de ska se över detta och möjligen ändra på det.

Exemplet De nya sociallagarna har felaktigt klassats under 344.01. I själva verket handlar boken bara om socialtjänsträtt och koden bör därför blir 344.03 (med Sverige inskjutet 344.48503).

Inom juridiken gäller att landindelningen görs efter de tre första siffrorna och sedan läggs den juridiska vidareindelningen till. Deweyprojektet har mappat många lagar inom det sociala området mot auktoritetsdatabasen.  T.ex. Arbetslöshetsförsäkringen 344.485024 dessutom har vi lagt till en kod för själva lagtexten.

Alla uppmanas att höra av sig med ämnesord och lagar att mappa till Deweyprojeket.

Matnyttiga exempel med och utan landtillägg:

 • Socialbidrag 362.582
 • Äldreomsorg 362.6
 • Äldreboenden 362.61
  Äldreboende i Göteborg 362.61094867345
 • Unga personers problem och tjänster till unga personer 362.7
 • Barn – institutionsvård 362.732
 • Familjehem 362.733
 • Familjehem Sverige 362.73309485
 • Fattigas problem och tjänster till fattiga 362.5
 • Försörjningsstöd (socialbidrag) 362.582
 • Bostadsbidrag 363.582
 • Brottsoffer Sverige 362.8809485

Exempel sociala lagar.

 • Socialförsäkringsbalken 344.48502, själva lagtexten 344.4850202632
 • Socialtjänstlagen 344.48503, själva lagtexten 344.4850302632
 • Arbetslöshetsförsäkringen 344.485024, själva lagtexten 344.48502402632
 • Lagen om sjuklön 344.48502  Här görs ingen utbyggnad för lagtexten då klassen inte utgör ungefärligen hela
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 344.4850324, själva lagtexten 344.485032402632
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 344.48503229 Själva lagtexten 344.4850322902632
 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 344.4850327 Själva lagtexten 344.485032702632
Det här inlägget postades i 300 Samhällsvetenskaper, Deweyrummet. Bokmärk permalänken.