Sjukförsäkring, föräldraförsäkring och vetenskapliga principer – tre rättade felöversättningar

I den första svenska versionen av DDK översatte vi health insurance med sjukförsäkring och blev därför lite upprörda över den underordnade klassen maternity insurance och tänkte oss att det speglade en amerikansk verklighet där bara kvinnor är föräldralediga.

Vi översatte till och med maternity insurance med det mer jämställda föräldraförsäkring. Vi ville förstås också föreslå en förändring i engelskspråkiga Dewey.

I diskussioner med Deweys redaktörer insåg jag dock att health insurance inte alls betyder sjukförsäkring utan är en försäkring som täcker kostnader för läkarbesök och sjukhusvård. De vanligaste termerna på svenska är hälsoförsäkring och medicinsk försäkring. Den underordnade klassen maternity insurance står för den försäkring som kvinnor tecknar för att täcka kostnader under graviditet och förlossning. Så numren speglar mycket riktigt en amerikansk verklighet, men på ett annat sätt än vi trodde. Någon statligt finansierad sjukförsäkring finns inte i USA, och i Sverige finns inte separata moderskapsförsäkringar.

Vi har nu ändrat översättningen till hälsoförsäkring, låter klassen för maternity insurance stå kvar på engelska, och föreslår nya nummer för sjukförsäkring och föräldraförsäkring.

Den tredje felöversättningen var att vi översatt scientific principles med vetenskapliga principer. Science kan stå både för vetenskap i allmänhet och naturvetenskap. I deweysystemet betyder det i de allra flesta fall det sistnämnda, vilket vi alltså missat.

Detta är de förändringar i översättningen vi gjort hittills som i högst grad förändrat klassernas innebörd och gjort att böcker kan ha klassificerats felaktigt. Vi har upptäckt många andra fel som vi också rättat, men det har rört sig om skrivfel, inkonsekvenser och svårbegripliga formuleringar som ersatts med sådana som förhoppningsvis är lättare att förstå.

Det här inlägget postades i 300 Samhällsvetenskaper, Tabellerna och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.