Deweyklassifikation – ny e-postlista

Deweyklassifikation är en ny e-postlista där du kan få information om Dewey, själv informera, se andras frågor och svar. Det kan gälla allt möjligt som rör Dewey, inte bara frågor som rör klassificering med Dewey.

För att anmäla dig skickar du ett mail till listserv@listserv.kb.se (uppdaterad information 30/10).
Lämna rubrikraden tom och som enda innehåll i brevet skriver du

subscribe deweyklassifikation Förnamn Efternamn
t.ex. subscribe deweyklassifikation Harriet Aagaard

Du ska då få en e-post med en bekräftelse. Om du inte får bekräftelse bör du skicka en e-post till dewey@kb.se eller till Libris kundservice: libris@kb.se

Om du vill få tillgång till Svenska WebDewey eller har problem med lösenord bör du i första hand kontakta via dewey@kb.se.

Information om Dewey finns i första hand i Katalogisatörens verktygslåda

Publicerat i Dewey allmänt | Etiketter , | 4 kommentarer

Inspirationsdag om Deweyarbete i Malmö 18/10

18 oktober firade Malmö stadsbibliotek att de blivit klara med sin återgång till Dewey efter många år med SAB.

Program

09.30 Fika

10.00 Inledning. Miriam Björkhem, Kungliga biblioteket

10.10  Från bokstäver till siffror 181018. – Hedija Kodzaga-Jasarevic, Biblioteken i Malmö

10.40   Från ABC till 123 –  Ellen Håkansson och Johan Nilsson, Biblioteken i Malmö

11.00  Hjälp_Vi_har_blivit_med_Dewey – Aleksandra Erlandsson, Pedagogisk Inspiration, Malmö

11.20  Dewey – perspektiv från en leverantör. Emma Tennevall, BTJ

11.45   Lunch och rundvandring på egen hand

13.30   Malmö KB 20181018 –  Harriet  Aagaard, Kungliga biblioteket

14.00  Konceptualisering och profilering av bibliotek – identitet och verksamhet. Katarina Forsström, Biblioteken i Malmö

14.45 Kaffe

15.00   FG_MSB_181018. – Lotta Wogensen, Malmö Universitet.

15.45 Summering och avslutning. Miriam Björkhem, Kungliga biblioteket

Praktisk information

Målgrupp: Bibliotekspersonal i Skåne

 

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning, Möten & konferenser | Etiketter , , | 1 kommentar

Höstens deweykurser

I höst blir det äntligen kurser Dewey!

Dewey introduktionskurs 1 oktober – sista anmälningsdag 13 september

Kursen är avsett för alla som vill:

  • få en introduktion till Dewey
  • veta mer om hur Dewey fungerar
  • veta mer inför planering av en övergång till Dewey

Inför kursen bör deltagarna gjort en hemuppgift med enkla övningar.

Mer information och anmälan finns på adressen: https://www.kb.se/om-oss/evenemang/evenemang/2018-08-27-dewey—introduktionskurs-.html

 

Dewey fördjupningskurs 10-12 oktober – lär dig klassificera!

Kursen är avsedd för dig som själv vill kunna klassificera och konstruera fullständiga Deweykoder. En stor del av kursen består av praktiska övningar.

Mer information och anmälan finns på http://www.kb.se/bibliotek/utbildningar/2018/Dewey—Fordjupningskurs/

 

 

Publicerat i Utbildning, WebDewey | Etiketter , | Lämna en kommentar

Problem med Svenska ämnesord i Svenska WebDewey

Till alla förändringar som Nya Libris medfört hör problem med Svenska ämnesord i Svenska WebDewey. Istället för å, ä, ö blir det frågetecken eftersom diakriterna inte hanteras i den fil som nu finns i Svenska WebDewey. Vi kommer att rätta detta, men det kan ta lite tid. Tillsvidare får man scrolla mer eftersom det även påverkar sökning.

Publicerat i WebDewey | Etiketter , | Lämna en kommentar

Blackebergs gymnasiebibliotek – först i Stockholm med DDK – Einar Spetz gästbloggar

Av Einar Spetz, bibliotekarie vid Blackebergs gymnasium

Det är höst i stan. Biblioteket på Blackebergs gymnasium i västra Stockholm har som det första i staden gått över till DDK – Dewey decimalklassifikation. Sedan september 2017 följer både klassifikation och uppställning av facklitteraturen DDK.

Arbetet har tvingat bibliotekarien att ta sig en funderare. Med den digitala utvecklingen skulle det ju kunna vara så, att en övergång till DDK är komplett onödig. Om detta var den sista stora omgestaltningen av samlingarna står väl skrivet i stjärnorna. Men till skillnad från andra påhitt, som uppställning i ackvisitionsordning, slår vi med övergången till DDK ett slag för att behålla systematisk uppställning som en grundläggande princip.

Vad har vi strävat efter?

Övergången till DDK inleddes sommaren 2016. En genomgång av bibliotekets fackboksbestånd var då nödvändig. Målet var inte bara att byta klassifikation, utan även att gallra böcker, magasinera och uppdatera samlingen. Dessutom skulle böckerna RFID-etiketteras.

Ett annat mål var att hjälpa användarna att lättare kunna överblicka litteraturen inom varje ämne, genom att samla böcker om samma sak invid varandra i ännu högre utsträckning än vad som skett förut. Därför började vi klassificera något djupare än förr, samtidigt som vi beslöt att överge det svenska hyllbegreppet.

Förändringsarbetet koncentrerades till fackboksbeståndet. Skönlitteraturen har inte varit föremål för reklassificering eftersom vi bedömde att en övergång till DDK inte skulle rucka på den ordning i vilken vi redan ställer upp romaner och noveller: i alfabetiskt ordnade genrer. Likaså behölls naturligtvis nivågrupperingar, exempelvis Lättläst för sig.

Beträffande tidsaspekten arbetade bibliotekarien med övergången lite varje dag. På studiedagar och dagar eller halvdagar med schemabrytande aktiviteter var det möjligt att arbeta intensivare med DDK. Bibliotekarien hade god hjälp av olika praktikanter. I övrigt har övergången inte tagit några extra resurser i anspråk.

I oktober 2017 var övergången till DDK i det närmaste slutförd. Då hade 5 300 fackböcker reklassificerats, på så sätt att DDK-signum har skrivits in i katalogposterna, i MARC-fältet 082, samt i exemplarregistret med avseende på det som i Book-it benämns avvikande hylla. Detta beroende på att vi har gemensam katalog med andra gymnasiebibliotek som inte har gått över till DDK. Böckerna har också märkts eller märkts om.

Vad beträffar bokryggsmärkningen valdes en modell där informationen fördelas över två rader: överst DDK-notationen och därinunder huvuduppslagets tre första tecken. Eventuell upplysning om utbrytning/specialhylla lades till i form av en topptext ovanför DDK-notationen.

Biblioteket har inte strävat efter att klassificera böcker på en mer generell nivå än nödvändigt bara för att notationen ska bli kort. Inte heller har vi till varje pris valt lång DDK-notation, som tillkommit exempelvis genom att tillägg från tilläggstabeller fogas till DDK:s basnummer.

Stora delar av vårt bokbestånd belyser ämnen ur ett svenskt perspektiv och därmed ter det sig ofta överflödigt med det geografiskt tillägg för Sverige (-09485). Boken Hur styrs svenska företag? placerar vi på 658.4 (Företagsledning), inte på 658.4009485 (Företagsledning – Sverige). Boken Agrar revolution under två sekel får hos oss hyllsignum 630.9 (Jordbruk – Historia), inte 630.9485 (Jordbruk – Historia – Sverige). Boken Dansk – nabosprog og fremmedsprog placerar vi på inte på 439.81824 (Danska – Kontrastiv grammatik – Lärobok för andra än danskar). Någon måtta får det vara. Det räcker med 439.81 (Danska). Boken Den svenska ungdomsbrottsligheten får hos oss 364.36 och inte 364.3609485. Jaha, varför det?

Jo, därför att det är svårt att föreställa sig att beståndet beträffande företagsledning, agrarhistoria eller danska språket hos oss kommer att nå en omfattning som motiverar en finare indelning. Om skulle visa sig att bibliotekarien kapitalt misstog sig, är denne naturligtvis beredd att ompröva sin syn på saken. Men utgångspunkten förblir att lagom lång DDK-notation är bäst.

Ibland är det svårt att vara nöjd med DDK, exempelvis beträffande böcker om språksociologi. Här visar systemet till 306.44, alltså Sociologi. Sett till böckernas innehåll verkar tyngdpunkten ligga på lingvistiken och att det intuitivt kan kännas orimligt att flytta en bok som Språket och språkarna eller Språksociologi till 306.44 från F eller F:Oa. Medan bibliotekarien grunnar över detta dilemma har lösningen blivit placering på rätt och slätt 400 (Språkvetenskap).

I arbetet har bibliotekarien använt flera källor av vilka KB:s konverteringstabell nog varit den enskilt viktigaste. Där finns råd och tips. Men ofta är det inte tillräckligt att se på själva DDK-numren. Därför har vi sneglat åt andras kataloger för att få perspektiv på vår egen klassning. Särskilt viktiga har Libris och Oslobibliotekens (Deichmanskes) kataloger varit samt i någon mån också det norska nationalbibliotekets och NYPL:s kataloger. Särskilt Oslobiblioteken har varit en inspirationskälla. De svenska inslagen i beståndet är betydande och även den som händelsevis inte skriver norska kan söka på författarnamn, ISBN, originaltitel med mera. WebDewey Search har varit annan viktigt orienteringspunkt som ger en viss, men långt ifrån komplett, vägledning.

DDK håller ju sakta men säkert på att introduceras i Burk:s katalogposter. En privat åsikt är att DDK-klassifikation i Burkposterna ibland kan kännas en smula överarbetad och lång. Tag Loretta Napoleonis bok Kidnappningsindustrin (Merchants of men) till exempel: här väljer vi 363.325 utan tillägg och inte 363.3250681 som i Burkposten. Uppslag i NYPL:s katalog visar att New Yorkbiblioteken gör som vi, något vi nickar gillande åt.

Att gå från SAB till DDK för också en del kringarbete med sig, som att arbeta fram ny gavelskyltning och nya hyllmarkörer/knubbar. Men det är rena smörjobbet jämfört med att flytta böckerna när de byter plats. Vi hade inte så noga betänkt konsekvenserna av att arbeta oss genom samlingen från från Aa till Vx. Det hade möjligen varit bättre att utgå från mitten av samlingen, så att den DDK-klassificerade litteraturen hade kunnat bre ut sig åt två håll. Nu när jobbet är gjort är just detta det enda jag ångrar.

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Gästbloggare, Hylluppställning | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Datum för introduktionskurs i Dewey ändrad till 31 maj

Tyvärr blev vi tvungna att ändra datum för vårens introduktionskurs i Dewey. Jag beklagar och hoppas att de som tänkt gå 5 april har möjlighet att gå 31 maj istället.

Introduktionskurs i Dewey 31 maj
Det är svårt att lära sig allt om Dewey på en dag. Kursdeltagare får i uppgift att titta på filmen om sökning i Svenska WebDewey samt att lösa ett antal uppgifter som handlar om sökning. Vi går igenom svaren på kursen.

Kursen är avsedd för alla som vill:
• få en introduktion till Dewey
• som vill veta mer om hur Dewey fungerar
• kunna planera en övergång till Dewey

Mer information och anmälan

Publicerat i Utbildning | Etiketter , | Lämna en kommentar

Happy Valentine’s Day!

Glad   394.2618! (Alla hjärtans dag)

Det finns koder i Dewey  för många dagar som vi firar. 394.26 handlar om helgdagar i allmänhet och kan sedan delas in i 394.261-394.264 sekulära helgdagar, som sedan delas in efter del av året. Alla hjärtans dag hamnar under 394.261 helgdagar under december, januari eller februari.

Alla hjärtans dag har ursprung i medeltida traditioner, men kom sent till Sverige. Nordiska museet har skrivit om Alla hjärtans dags historia

På min arbetsplats firade vi med vaniljhjärtan.

 

De religiösa helgdagarna – var placeras de? Under 394.26 finns även religiösa helgdagar. Vi kan snart se fram emot 394.2667 Påsk (kristen). Judisk påsk (Pesach) samsas med andra judiska högtider under 394.267. Religiösa helgdagar behandlas också under religion. De icke-religiösa helgdagarna sprids inte ut, utan är kvar under 391-394 Seder.

Publicerat i Allmänt | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Deweykurser våren 2017

Vårens deweykurser är nu planerade. Kurserna kommer även i fortsättningen att bestå av två delar: uppgifter att  lösa individuellt i  förväg samt deltagande i kursen i Stockholm.

Introduktionskurs i Dewey 31 maj ( ändrat från 5 april)
Det är svårt att lära sig allt om Dewey på en dag. Kursdeltagare får i uppgift att titta på filmen om sökning i Svenska WebDewey samt att lösa ett antal uppgifter som handlar om sökning. Vi går igenom svaren på kursen.

Kursen är avsedd för alla som vill:
• få en introduktion till Dewey
• som vill veta mer om hur Dewey fungerar
• kunna planera en övergång till Dewey

Mer information och anmälan

20-22 mars – Fördjupningskurs
Kursen är avsedd för dig som katalogiserar och på egen hand ska kunna konstruera fullständiga Deweykoder. Egna övningar är en viktig del av kursen.

Kursdeltagare kan ha olika förkunskaper. Därför  ingår det i kursen att titta på de webbfilmer om Dewey som finns i verktygslådan samt göra ett antal sök- och klassifikationsuppgifter. En fördel med att göra detta i förväg är att det går lätt att repetera moment som upplevs som komplicerade.

Mer information och anmälan

Har du inte tid att gå en kurs? Gå till Deweysidorna i Katalogisatörens verktygslåda. Där finns en hel del information. Under Kurser mm. finns undermenyer med olika typer av utbildningsmaterial.

Publicerat i Utbildning, WebDewey | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Trumps presidentperiod har kod 973.933

I Dewey baseras de olika numren i historia på regeringsperioder. För äldre svensk historia finns t.ex.

948.50382 – Gustav IV Adolf regeringstid, 1792-1809

För den moderna svenska historien använder vi istället årtionden, t.ex.

948.50612 – 2010-2019

För amerikansk historia ändras numren med presidenterna. Barack Obamas ämbetsperiod 2009-2017 med kod 973.932 har nu ändrats till Donald Trumps ämbetsperiod 973.933

Publicerat i WebDewey | Etiketter , | Lämna en kommentar

Dewey på Umeå stadsbibliotek – Maud Sandström gästbloggar

mad sandström_nDewey-arbetet har kommit igång på allvar nu på Umeå stadsbibliotek. Vi är fyra faktaansvariga bibliotekarier som börjat märka om på de avdelningar som våra katalogansvariga DDK-konverterat. Det har varit en del gör om – gör rätt, men på det stora hela börjar siffrorna falla på plats. När man som vi har flyttat ett helt stadsbibliotek borde väl detta vara en lätt match, eller hur?

Vi kan börja där – med flytten. Den slutfördes hösten 2014 och planerades en tid före det. Vi visste att Dewey stod på tröskeln, men Rfid-märkning, hyllräkning och omstuvning gjorde att DDK fick vänta. Vi skapade innovativa lösningar som skulle göra vårt nya kulturhus Väven extra attraktivt. Avdelningar som Gör-det-själv, Mat och trädgård samt Makt och människa såg dagens ljus. Lokala placeringar som Göra smycken, Världens mat och Genusfrågor tillskapades för att förenkla jakten på Den Rätta Boken. Och visst har det blivit både snyggt och praktiskt, men jag lovar att dessa mixade koncept får vänta till sist i ”Deweyfieringen”. Ordet lärde jag mig på ett studiebesök i Malmö som har ett större stadsbibliotek än vi. De hade ägnat mycket tid åt att förarbeta övergången, tid som vi säkert skulle behövt men inte haft. Då gör man istället det bästa av situationen. Eller en hel del misstag som dessbättre går att rätta till.

Hur gör vi rent praktiskt då? Vi har börjat med de ”enkla” faktaavdelningarna Allmänt och blandat, Matematik, Naturvetenskap, Religion, Psykologi, Filosofi, Litteraturvetenskap och Utbildning. Det mesta är klart och de böcker som cirkulerat ställs upp på en hylla på faktaavdelningen för att sedan märkas om på ryggar och i katalogen.

Vi har inte skapat någon hyllista i förväg. Vi använder oss av Btj:s och Lidingös, men skapar också en egen efter våra behov. Den växer fram i ett Exceldokument, tillgängligt för kommunens bibliotek inom Umeåregionens samarbete. Personligen gläds jag mycket över att våra gigantiska Eaa- och Eab-hyllor delas upp så att all undervisningslitteratur bor tillsammans med sina kamrater – matematiken för sig och läsundervisningen för sig exempelvis. Det måste bli enkelt för studenter på lärarutbildningen, eller i alla fall enklare. 371.5 Mobbning är också en ny knubb som är sorgligt välfylld. Den gläds jag inte lika mycket åt.manadensddk

Gläds gör i alla fall våra samarbetspartners i kulturhuset Väven som får ta del av de upptejpade ”Månadens Deweykoder” som pryder personaltoaletternas dörrinsidor. Fler icke-biblioteksanställda än kollegor har kommit med glada tillrop och känner tilltro till möjligheten att lära sig koderna.

På tal om tejp så sker märkningen med hjälp av DYMO LW450 Turbo, en mycket smidig apparat som gör snygga etiketter. Dessvärre är de inte UV-beständiga oavsett tejp eller etikettskydd, så texten bleks i de soligaste partierna av huset. Från svart via brunt till en gulaktig ton, men ingen text har försvunnit helt … än. Vi ska få testa en annan sort från fabrikanten, men till dess att vi fått någon rätsida på problemet, håller vi oss i bibliotekets skuggigare partier. Vi får säga som Dalai Lama: ”Om det finns en lösning på ett problem, är det onödigt att oroa sig. Om det inte finns nån lösning på problemet, är det meningslöst att oroa sig.”

551

 

korkortsbok_mangsprak

Publicerat i Gästbloggare | Etiketter , , | Lämna en kommentar