Dewey på svenska bibliotek

Under januari 2014 gjordes en enkät om användning av Dewey på svenska bibliotek. Enkäten besvarades av  455 bibliotek – folkbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, arkiv- och museibibliotek, sjukhusbibliotek och företagsbibliotek. Däremot deltog inte skolbibliotek.

Svarsprocenten borde ha varit högre, särskilt när det gäller folkbibliotek, men ger ändå en ökad kunskap om vilka klassifikationssystem som används och hur planer ser för ett byte till Dewey. Däremot gick det inte att dra tydliga slutsatser om hylluppställning.Min gissning är att de flesta bibliotek har en blandad hylluppställning och att både klassifikation och klartext används.

Om man ser till alla bibliotek i Sverige är SAB fortfarande det klassifikationssystem som används mest.

DDK enkät alla

 

På universitets- och högskolor är Dewey det mest använda klassifikationssystemet.

DDK enkät

 

På folkbibliotek är SAB det mest använda klassifikationssystemet.
DDK enkät folk

För exakts siffror för användning av klassifikationssystem samt planer om att börja med Dewey se Dewey på svenska bibliotek i Verktygslådan.

Publicerat i Allmänt | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

EDUG – European Dewey User Group 2014

21-22 maj hölls årets möte i EDUG i Reykjavik. EDUG står för European Dewey User Group och startades 2007 för att samla europeiska synpunkter och önskemål gällande Dewey. På det första mötet startades tre arbetsgrupper: 340 (juridik), 370 (utbildning) och IT. Senare tillkom 930 (arkeologi). Genom arbete i grupperna har förslag på förändringar i Deweysystemet fått större genomslag än om ett enskilt land gjort ett förslag. 2014 är endast IT-arbetsgruppen aktiv. Det finns många IT-relaterade frågor när det gäller översättningsverktyget, webDewey, hur slutanvändare ska kunna utnyttja deweyklassifikation för ämnessökningar, åtkomst till Dewey som länkad data, mappningar mellan olika vokabulär och klassifikationssystem mm. Mappningar blir ett allt viktigare verktyg för biblioteken och på mötet beslöts att mappningsfrågor skulle ingå i IT-arbetsgruppen. Det blir mest praktiskt eftersom det är samma personer som arbetar med mappningar som med andra IT-relaterade frågor. Olika teorier om hur mappning mot Dewey ska gå till skapade heta diskussioner.

Medlemmar i EDUG är nationalbibliotek och andra bibliotek och institutioner. Nytt för i år är att även enskilda personer kan bli medlemmar. Medlemskap är gratis. Från Sverige är KB, KTH, Stockholm universitetsbibliotek, Linköpingsuniversitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek medlemmar. Mer om medlemskap finns på EDUGs hemsida

I år deltog endast två personer från Sverige. Förutom mig var det Helene Stenman från Umeå. Helene är också medlem i Arbetsgruppen för Dewey.

På årsmötet valdes en ny styrelse:
Ordförande
Harriet Aagaard
Kungl. biblioteket

Vice ordförande
Caroline Kent
The British Library

Sekreterare
Elise Conradi
Nasjonalbiblioteket, Norge

Visning av Islands nationalbibliotek för EDUG medlemmar.

Visning av Islands nationalbibliotek för EDUG medlemmar.

Publicerat i Möten & konferenser | Etiketter | Lämna en kommentar

KB:s referensbibliotek – nu uppställt med Dewey

KB bytte från SAB till Dewey som klassifikationssystem 2011, men referensbiblioteket har stått kvar – uppställt efter SAB. Ett projekt för att ändra referensbiblioteket startade redan 2011, men har tagit tid att genomföra. Nu är det klart! Arbetet har utförts av personal vid de enheter som arbetar med den publika verksamheten.

Projektet hade två målsättningar:
1. Förnya referensbiblioteket. Föråldrad litteratur gallrades och ny litteratur förvärvades. Många verk som stod på hyllorna finns i digital form på nätet, några fria medans andra endast finns som betaltjänster. I den mån det var ekonomiskt möjligt ersattes tryckta verk med e-resurser. Ca 3000 volymer togs bort från hyllorna.

2. Dewey i referensbiblioteket. Eftersom KB sedan 2011 enbart använder Dewey-klassifikation har hela referensbeståndet märkts om. Metoden vi har använt har inneburit att vi arbetat med att ändra uppställningskoderna i beståndsposterna i den egna katalogen. Bibliotekets hyllista med SAB-koder mappades till Dewey-koder. Sedan ändrades beståndsposterna maskinellt av en IT-person. Etiketter skapades också maskinellt vid ändringarna i beståndsposterna. Ett steg återstår att göra och det är att via de lokala beståndsposterna ändra beståndsposterna även i Voyager, vilket kommer att göras av personal på Avdelningen för informationssystem (f.d. LIBRIS).

Tisdagen 4 april var det så dags för den stora omflyttningen av alla referensböcker. KB hade stängt på förmiddagen och ca 50 personer deltog i arbetet. Det ska påpekas att referenslitteraturen befinner sig på flera ställen i biblioteket. I stora läsesalen finns två gallerier dit inga hissar går och där det inte går att använda stora bokvagnar. Men när vi öppnade kl 12 var allt flyttat!

Foto: Jens Östman

Kungliga biblioteketKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket

Publicerat i Hylluppställning | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Användarmötet för Dewey 10 april 2014

81 personer var anmälda, men sjukdomsfall även bland presentatörer gjorde att vi blev cirka 75 personer. Vi råkade även ut för ljudproblem (som hörsalen inte haft tidigare), men trots detta är jag själv nöjd med dagen. Tack alla som bidragit till användarmötet!

Under dagen behandlade allt från hur många bibliotek som använder Dewey, hur olika folkbibliotek planerar och arbetar med en övergång, hur BTJ stöttar sina kunders övergång och andra praktiska frågor till mer specifika frågor om deweyklassfikation och nummerbyggnation.

En preliminär nationell standard för ryggmärkning av skönlitteratur för barn- och vuxenmedier presenterades. KB och BTJ samarbetar om att komma fram till en nationell standard som vi hoppas ska bli klar före sommaren. Även en standard för hur man i ryggmärkning ska särskilja fackböcker för barn- och ungdomar behövs. På förslag är ett litet j, vilket Märsta bibliotek i Sigtuna redan börjat med ”j”, t. ex. 500j.

Bo Jernberg från Linköpings universitet pratade om QR-koder i biblioteket. Linköping använder dem mest för att studenterna enkelt ska kunna hitta och låna om böcker, men de kan också användas för att hjälpa studenter med krångliga sökningar i bibliotekskataloger, som sökning på trunkerade deweykoder.
QRddct77934 Den här QR-koder leder till en sökning i Libris på poster som börjar med 779.34

 

Maria Gullberg från Malmö högskola presenterade den jämförelse hon gjort mot bibliotekets hyllista och den förkortade Dewey. Hennes slutsats var att det stort sett skulle fungera bra att använda den förkortade Dewey för som hyllkod istället för att underhålla en egen hyllista. I Libris nya katalogiseringsverktyg, som planeras bli klart i höst, kommer det att bli möjligt att få förslag till hyllkod från den förkortade Dewey när man ska lägga på bestånd. OCLC har meddelat att det API som gör det möjligt snart kan levereras för testning.

Dagens besvikelse var att Niklas Lindström, systemutvecklare på KB och expert på länkad data, inte kom på grund av sjukdom. Jag hoppade in som stand-in, men kunde verkligen inte förklara vad länkad data är och hur det fungera lika bra som Niklas. Titta istället på den filmade presentation han nyligen höll i Malmö.

Presentationer från föreläsningarna finns på Användarmötets sida på KBs webb. Där finns också filmen med Niklas.

 

Bo Jernberg pratar om QR-koder

Bo Jernberg pratar om QR-koder

 

Publicerat i Hylluppställning, Möten & konferenser | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Förenklad praxis för musikinspelningar för populärmusik mm

Dewey är ibland krångligare än funktionell. När enheten för Film, musik och spel (tidigare Avdelningen för audiovisuella medier) började klassificera med Dewey upptäckte de snabbt att musikinspelningarna tog tid att klassificera. När det gällde populärmusik, folkmusik, spirituals, gospel och icke-västerländsk konstmusik kändes det dessutom rätt onödigt att räkna och bestämma instrument i inspelningar av musik utan sång, samt att skilja på inspelningar med och utan sång.

Möjligheter till förenkling har diskuterats tillsammans med bland annat Julianne Beall från the Dewey Editorial Board. Det har också visat sig att det inte gick att hitta bibliotek i USA som använde Dewey för musikinspelningar. Vi har därför kommit fram till att det räcker att ange genre för musikinspelningar av populärmusik mm. Ett förslag om detta skickades ut på remiss via Biblist förra våren.

Ett exempel: Inspelningen Four ragas / Ravi Shankar skulle förenklat klassificeras som:
781.690954 Icke-västerländsk konstmusik från Indien

En fullständig klassifikation skulle bli:
785.58193169 Ensembler med stråkar och slagverk (785.58), tre instrument (193), icke-västerländsk konstmusik (169 – från 781.69)
Det går inte att lägga till Indien!

Den förenklade praxisen finns nu i Katalogisatörens verktygslåda – DDK-praxis

 

 

Publicerat i 700 Konst & fritid | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Malmö stadsbibliotek blev deweybibliotek redan 1905

Malmö stadsbibliotek tog i höstas beslut om att byta klassifikationssystem och att börja med Dewey från 2015. Då är det 90 år sedan de först gången började med Dewey decimalklassifikation. När Malmö stadsbibliotek planerades gjordes studieresor till bland andra Deichmanska biblioteket i Kristiania, nuvarande Oslo. Det hade då nyligen omorgansierats efter amerikanskt mönster och använde Dewey decimalklassifikation. Malmö tog beslut om att göra detsamma och började med Dewey 1905 då biblioteket öppnade.

1923 beslöts att byta till det klassifikationssystem för folkbibliotek som tagits fram, dvs. SAB. Under åren 1923-1925 genomfördes övergången till SAB. Biblioteket hade redan då ett bestånd på 55 000 så det tog tid. Än i dag finns det gamla böcker i magasin där deweykoden fortfarande är synlig.

Om detta kan man läsa i Malmö stadsbibliotek 1905-1946 : minnesskrift vid invigningen av det nya stadsbiblioteket av Folke Nosslin som kom ut 1946.

Malmö katalog

Malmös bibliotekskatalog från 1906

Malmö katalog 3

Malmö katalog 2

 

 

 

 

Publicerat i Folk- och skolbibliotek | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Användarmöte för Dewey 10 april

10 april 2014 hålls det andra svenska användarmötet för Dewey. Mötet hålls på Kungliga biblioteket, i Humlegården.

Förra året kom 101 personer. Jag hoppas vi blir lika många i år. Årets program innehåller många intressanta punkter:

  • Nytt om Dewey
  • API för förkortad hyllkod – API eller hyllista
  • Siffror för invigda eller till nytta för alla? – Niklas Lindström berättar om länkad data i bibliotekskatalogen
  • Stöd för nummerbyggnation i WebDewey – en praktisk genomgång
  • Hur specifik ska man vara? (Hur lång måste en kod blir?)
  • Dewey på svenska bibliotek – enkätundersökning 2014
  • Vad händer på svenska bibliotek? Lidingö, Sigtuna, Värnamo, BTJ mfl. berättar om sitt arbete.

Anmälan och program finns på  http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2014/

Sigtunabarn000

Märsta bibliotek i Sigtuna kommer att prata om hur Dewey fungerar för hylluppställning för barn och unga.

 

 

 

 

Publicerat i Allmänt, Hylluppställning, Möten & konferenser, WebDewey | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Deweykurser våren 2014

Nu går det att anmäla sig till vårens deweykurser:

Introduktionskurs:
3 april
15 maj.
Tid: 10-16:15 med kaffe från 9:30
Kursen passar för alla som vill lära sig mer om Dewey, men inte själv behöver konstruera deweykoder. Kursen ger en god grund för att kunna börja planera en övergång till Dewey. Kursdeltagare är ofta från olika bibliotekstyper.

Fördjupningskurs:
6-8 maj
Tider: tisdag 11-16,  onsdag 9-16, torsdag 9-15
Kursen går grundligt igenom hur man konstruerar deweykoder samt regler och anvisningar. Egna övningar är en viktig del av kursen.

Anmälning gör på KB:s sida om kurser.

Tidigare i år har en introduktionskurs hållits 13/2. En fördjupningskurs planerades till 3-5/3, men blev inställd på grund av för få anmälningar.

DDK-syst bild2

Publicerat i Utbildning | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Sigtuna har fått nya lokaler

Sigtuna (Märsta) barnhylla med DDK

Barnhylla

Sigtuna, som började med Dewey för nya böcker 2012, har nu fått sitt nya bibliotek. Det ligger centralt i Märsta centrum, inte långt från det gamla biblioteket, men betydligt mer i centrum och synligt.

En tanke med att börja med Dewey redan 2012 var att förbereda sig inför uppställning i det nya biblioteket. Hur blev det? Monica Dahlgren och hennes personal är fortfarande nöjda med uppställning med Dewey, men äldre fackböcker står kvar efter SAB på vuxenavdelningen. Deweyhyllorna växer, men nya böcker är ofta utlånade, så antalet hyllmetrar med Dewey växer långsamt i biblioteket. Skönlitteraturen står för sig och inte på deweyhyllan - det gjorde den inte från början.  En nackdel är, påpekade en i personalen, att fackböckerna på SAB-hyllan börjar se gamla och tråkiga ut. Detta trots att man gallrat rejält inför flytten, från cirka 61000 volymer till 43000.

Barnfack är däremot uppställd efter Dewey. Det är tydligt skyltat och ser ut att vara lätt att hitta. Det blir intressant att få höra mer om vad barnen tycker. Sigtuna har lovat att prata om barn och Dewey på användrmötet 10/4. När flyttstressen lagt sig kommer vi även att få ett nytt gästbogginlägg på Deweybloggen.

Sigtuna (Märsta) hylla uppställd efter DDK

DDK-hylla

SAB-hylla

SAB-hylla

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning | Etiketter , , | 2 kommentarer

Tips för dig som ska svara enkäten för fler bibliotek

Det går inte att svara flera gånger på enkäten från samma dator utan vidare. Om du rensar cachen och cookies i din webbläsare så fungerar det. Ett annat sätt är att byta dator.

Publicerat i Allmänt | Etiketter , , , | Lämna en kommentar