Användarmöte på Lidingö stadsbibliotek 13 april

Årets användarmöte för Dewey arrangeras i samarbete med Lidingö stadsbibliotek. Lidingö har sedan 29 september 2014 sina samlingar på vuxenavdelningenuppställda efter Dewey. Nu är även barnavdelningen klar. Användarmötet 2015 blir därför på Lidingö stadsbibliotek, 15-20 minuter från Stockholms Central.

Användarmötet kommer att fokusera på frågor som är viktiga för många folkbibliotek idag. Hur blir man ett deweybibliotek? Hur blev Lidingö ett deweybibliotek? Hur fungerar det för besökarna? Vad säger barnen?

Programmet kommer att ta upp hyllplacering, märkning av medier, skyltning i biblioteket och deweyklassifikation i katalogposter, både på nytt och gammalt.

Mer information kommer.

Lidingöbibl_L

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning, Möten & konferenser | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Folkbiblioteken och Dewey? – Diskutera!

Allt fler folkbibliotek börjar fundera  på Dewey. Det är lätt att känna sig ensam med alla frågor – finns det andra folkbibliotek som arbetar med samma frågor? KB har därför utvidgat Libfolk-listan så att den omfattar fler folkbiblioteksfrågor. Du kan där:

  • Ställa frågor om Dewey
  • Dela med dig om Dewey
  • Samarbeta om Dewey

Anmälan till Libfolk

Publicerat i Folk- och skolbibliotek | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Uppdaterad arbetsgrupp för Dewey

Arbetsgruppen för Dewey, en del av KB:s inflytandestruktur, har fått en ny deltagare: Halina Hohenthal från Medicinska biblioteket vid Uppsala universitet. Hon efterträder Bo Jernberg, Linköpings universitetsbibliotek, som under hösten kommer att gå i pension. Tack Bo, för allt arbete du gjort för Dewey både på ett nationellt plan och för Linköpings universitet!

Bo J

 

 

 

 

 

Information om arbetsgruppen samt minnesanteckningar finns på Expertgruppen för metadatas hemsida

Deweygrupp 2

Från vänster till höger:
Halina Hohenthal – Uppsala universitet
Olof Osterman – KB. Nationalbibliografin
Helene Stenman – Umeå universitet
Maria Gullberg – Malmö högskola
Astrid Wolff Feychting – Umeå stadsbibliotek
Ingrid Dannberg – BTJ
Lina Berglund – Malmö stadsbibliotek
Harriet Aagaard – KB

Publicerat i Möten & konferenser | Etiketter , | Lämna en kommentar

Lidingö stadsbibliotek är nu ett Deweybibliotek

29 september öppnade Lidingö stadsbibliotek med vuxenavdelningen uppställd efter Dewey decimalklassifikation. Arbete pågår nu med att även göra om barnavdelningen efter Dewey.

Skönlitteratur och vissa medietyper har istället fått märkning i klartext.

Lidingö startade sitt Deweyprojekt våren 2012 och gjorde en grundlig förstudie med målet att ”Ta fram underlag och tidsplan för ett eventuellt framtida införande av DDK på
Lidingö stadsbibliotek som fungerar tillsammans med bibliotekets verksamhet.” Målet var alltså att ändra hela beståndet. Lidingö valde efter diskussion med BTJ att timanställa två bibliotekarier för att lägga in deweykoder i retroaktivt i katalogen. Detta gjorden våren 2014. Deweykoderna har tagits från Libris. När endast maskingenererade koder har funnits har kvaliteten bedömts och koderna har ändrats vid behov. Det är medier på öppen hylla som ändrats. Både öppet magasin och källarmagasin är än så länge kvar i SAB. Märkning av medierna påbörjades i maj  och omflyttning i biblioteket har gjorts när biblioteket var stängt under två veckor.

En viktig fråga för Lidingö har varit att göra det lättare att hitta i biblioteket: ”För att göra det lättare för dig att hitta i biblioteket har vi gjort en omflyttning av böcker och andra medier och förbättrat skyltningen” (se vidare på Lidingös hemsida ). En viktig del är tydlig skyltning med färgkodning av deweysystemet.

Lidingö skylt

Olika färger för 600 och för 900

Brunt för 900 följer med på hyllan.

Brunt för 900 följer med på hylla

 

 

 

Biografier märks även med klartext och person.

Biografier märks även med klartext och person.

 

 

Klartext för skönlitteratur

Klartext för skönlitteratur

Ingrid i biblioteket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledare Amelie Sarlin var inte på plats när jag besökte biblioteket 2 oktober. Jag träffade istället Ingrid Brorström som ingår i projektgruppen.

 

Tidigare inlägg om Lidingö

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning | Etiketter | Lämna en kommentar

Höstens kurser i Dewey decimalklassifikation

Nu går det att anmäla sig till höstens deweykurser:

Introduktionskurs:
15 oktober
Tid: 10-16:15 med kaffe från 9:30
Kursen passar för alla som vill lära sig mer om Dewey, men inte själv behöver konstruera deweykoder. Kursen ger en god grund för att kunna börja planera en övergång till Dewey. Kursdeltagare är ofta från olika bibliotekstyper.

Ett nytt kurstillfälle kommer vid tillräcklig efterfrågan att hållas i november.

Fördjupningskurs:
20-22 oktober (rättat 2014-10-02)
Tider: tisdag 11-16, onsdag 9-16, torsdag 9-15
Kursen går grundligt igenom hur man konstruerar deweykoder samt regler och anvisningar. Egna övningar är en viktig del av kursen.

Kursen kräver grundläggande förkunskaper i Dewey. Om du inte gått Introduktionskursen finns två grundläggande webbkurser på KB:s webb.

Anmälning görs på KB:s sida om kurser.

utbildning tabeller

Publicerat i Utbildning | Etiketter , | Lämna en kommentar

Lidingö på YouTube – den omaskerade Dewey

Dagens tips: se Lidingö stadsbiblioteks film om varför de bestämt sig för att börja med Dewey decimalklassifikation: Den omaskerade Dewey. Att få Deweysystemet förklart i en svartvit stumfilm är ett nytt grepp! 29 september öppnar Lidingö efter en kort stängningsperiod och ställer då upp medier på vuxenavdelningen med Dewey.

 

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Intresseanmälan för deltagande i arbetsgrupp för Dewey

Arbetar du med Dewey decimalklassifikation? Är du intresserad av att delta i KB:s nationella Arbetsgrupp för Dewey? Gruppen behöver utökas med en
ny medlem. Gruppen träffas genom webbmöten i Adobe Connect samt fysiska möten två gånger per år.

Önskvärd profil:
Du arbetar på ett universitets/högskolebibliotek och är väl insatt i Dewey decimalklassifikation, gärna med erfarenhet av klassificering av naturvetenskapliga ämnen.

Information om gruppen finns på: http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/Expertgruppen-for-metadata/Arbetsgrupper/Arbetsgruppen-for-Dewey-/
Skicka in din intresseanmälan senast 22/9 till harriet.aagaard@kb.se

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Dewey på svenska bibliotek

Under januari 2014 gjordes en enkät om användning av Dewey på svenska bibliotek. Enkäten besvarades av  455 bibliotek – folkbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, arkiv- och museibibliotek, sjukhusbibliotek och företagsbibliotek. Däremot deltog inte skolbibliotek.

Svarsprocenten borde ha varit högre, särskilt när det gäller folkbibliotek, men ger ändå en ökad kunskap om vilka klassifikationssystem som används och hur planer ser för ett byte till Dewey. Däremot gick det inte att dra tydliga slutsatser om hylluppställning.Min gissning är att de flesta bibliotek har en blandad hylluppställning och att både klassifikation och klartext används.

Om man ser till alla bibliotek i Sverige är SAB fortfarande det klassifikationssystem som används mest.

DDK enkät alla

 

På universitets- och högskolor är Dewey det mest använda klassifikationssystemet.

DDK enkät

 

På folkbibliotek är SAB det mest använda klassifikationssystemet.
DDK enkät folk

För exakts siffror för användning av klassifikationssystem samt planer om att börja med Dewey se Dewey på svenska bibliotek i Verktygslådan.

Publicerat i Allmänt | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

EDUG – European Dewey User Group 2014

21-22 maj hölls årets möte i EDUG i Reykjavik. EDUG står för European Dewey User Group och startades 2007 för att samla europeiska synpunkter och önskemål gällande Dewey. På det första mötet startades tre arbetsgrupper: 340 (juridik), 370 (utbildning) och IT. Senare tillkom 930 (arkeologi). Genom arbete i grupperna har förslag på förändringar i Deweysystemet fått större genomslag än om ett enskilt land gjort ett förslag. 2014 är endast IT-arbetsgruppen aktiv. Det finns många IT-relaterade frågor när det gäller översättningsverktyget, webDewey, hur slutanvändare ska kunna utnyttja deweyklassifikation för ämnessökningar, åtkomst till Dewey som länkad data, mappningar mellan olika vokabulär och klassifikationssystem mm. Mappningar blir ett allt viktigare verktyg för biblioteken och på mötet beslöts att mappningsfrågor skulle ingå i IT-arbetsgruppen. Det blir mest praktiskt eftersom det är samma personer som arbetar med mappningar som med andra IT-relaterade frågor. Olika teorier om hur mappning mot Dewey ska gå till skapade heta diskussioner.

Medlemmar i EDUG är nationalbibliotek och andra bibliotek och institutioner. Nytt för i år är att även enskilda personer kan bli medlemmar. Medlemskap är gratis. Från Sverige är KB, KTH, Stockholm universitetsbibliotek, Linköpingsuniversitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek medlemmar. Mer om medlemskap finns på EDUGs hemsida

I år deltog endast två personer från Sverige. Förutom mig var det Helene Stenman från Umeå. Helene är också medlem i Arbetsgruppen för Dewey.

På årsmötet valdes en ny styrelse:
Ordförande
Harriet Aagaard
Kungl. biblioteket

Vice ordförande
Caroline Kent
The British Library

Sekreterare
Elise Conradi
Nasjonalbiblioteket, Norge

Visning av Islands nationalbibliotek för EDUG medlemmar.

Visning av Islands nationalbibliotek för EDUG medlemmar.

Publicerat i Möten & konferenser | Etiketter | Lämna en kommentar

KB:s referensbibliotek – nu uppställt med Dewey

KB bytte från SAB till Dewey som klassifikationssystem 2011, men referensbiblioteket har stått kvar – uppställt efter SAB. Ett projekt för att ändra referensbiblioteket startade redan 2011, men har tagit tid att genomföra. Nu är det klart! Arbetet har utförts av personal vid de enheter som arbetar med den publika verksamheten.

Projektet hade två målsättningar:
1. Förnya referensbiblioteket. Föråldrad litteratur gallrades och ny litteratur förvärvades. Många verk som stod på hyllorna finns i digital form på nätet, några fria medans andra endast finns som betaltjänster. I den mån det var ekonomiskt möjligt ersattes tryckta verk med e-resurser. Ca 3000 volymer togs bort från hyllorna.

2. Dewey i referensbiblioteket. Eftersom KB sedan 2011 enbart använder Dewey-klassifikation har hela referensbeståndet märkts om. Metoden vi har använt har inneburit att vi arbetat med att ändra uppställningskoderna i beståndsposterna i den egna katalogen. Bibliotekets hyllista med SAB-koder mappades till Dewey-koder. Sedan ändrades beståndsposterna maskinellt av en IT-person. Etiketter skapades också maskinellt vid ändringarna i beståndsposterna. Ett steg återstår att göra och det är att via de lokala beståndsposterna ändra beståndsposterna även i Voyager, vilket kommer att göras av personal på Avdelningen för informationssystem (f.d. LIBRIS).

Tisdagen 4 april var det så dags för den stora omflyttningen av alla referensböcker. KB hade stängt på förmiddagen och ca 50 personer deltog i arbetet. Det ska påpekas att referenslitteraturen befinner sig på flera ställen i biblioteket. I stora läsesalen finns två gallerier dit inga hissar går och där det inte går att använda stora bokvagnar. Men när vi öppnade kl 12 var allt flyttat!

Foto: Jens Östman

Kungliga biblioteketKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket

Publicerat i Hylluppställning | Etiketter , , , | Lämna en kommentar