Dewey på skolbibliotek

Jag ställde fråga på Skolbibliotekslistan om vilka skolbibliotek som gått över till Dewey. Jag fick då fram denna lista, med några kompletteringar. Från svaren är det tydligt att det är vanligt att göra skillnad på skolbibliotek och gymnasiebibliotek. Jag håller mig till NE:s definition, men har här skrivit ner så som informanter beskrivit det:


skolbibliotek, bibliotek i grundskolor och gymnasieskolor som tillhandahåller resurser i form av medier, teknik och personal för att tillgodose elevers och lärares behov av litteratur och information i skolarbetet.

EslövLöberöd
FalunKristinegymnasiet
LuleåSkolbibliotek, gymnasiebibliotek, vuxenutbildning
Malmö73% av skolbiblioteken
NässjöBrinellgymnasiet
PartilleFlera skolbibliotek
StockholmBlackebergs gymnasium
UmeåGymnasiebibliotek, Forslundagymnasiet, Dragonskolan,
Midgårdsskolan,
VännäsLiljaskolans gymnasium, 4 skolbibliotek

Diagrammet nedan visar mer detaljer om Dewey på Malmö skolors bibliotek:

Statistik från Aleksandra Erlandsson, Pedagogiskt inspiration, Malmö
Publicerat i Folk- och skolbibliotek | Etiketter , , | 2 kommentarer

Malmö stadsbibliotek – Deweyprojektet är klart!

18 oktober firade Malmö stadsbibliotek att de blivit klara med sitt Deweyprojekt. Det tidigare inlägget som annonserade dagen har uppdaterats med presentationer från dagen.

29 oktober 2013 togs beslut om att starta och nu under 2018 är det klart. Malmö kallar det inte ett projekt utan en process. Om detta och mycket kan du läsa i Malmös Deweyrapport 

 

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning, Möten & konferenser | Etiketter , | Lämna en kommentar

Internationellt Deweymöte under IFLA 28 augusti

Under IFLA konferensen brukar OCLC arrangera ett internationellt möte om Dewey.  Det här året gjordes det tillsammans med EDUG (European Dewey User Group. Mötet filmades och nu har den äntligen publicerats.

På mötet diskuterades redaktörernas arbete, hur Library of Congress arbetar med Dewey,  aktuella frågor för EDUG samt nyheter för WebDewey översättningsverktyget. Filmen är 1 timme och 44 minuter.

 

Publicerat i Möten & konferenser, WebDewey | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Deweyklassifikation – ny e-postlista

Deweyklassifikation är en ny e-postlista där du kan få information om Dewey, själv informera, se andras frågor och svar. Det kan gälla allt möjligt som rör Dewey, inte bara frågor som rör klassificering med Dewey.

För att anmäla dig skickar du ett mail till listserv@listserv.kb.se (uppdaterad information 30/10).
Lämna rubrikraden tom och som enda innehåll i brevet skriver du

subscribe deweyklassifikation Förnamn Efternamn
t.ex. subscribe deweyklassifikation Harriet Aagaard

Du ska då få en e-post med en bekräftelse. Om du inte får bekräftelse bör du skicka en e-post till dewey@kb.se eller till Libris kundservice: libris@kb.se

Om du vill få tillgång till Svenska WebDewey eller har problem med lösenord bör du i första hand kontakta via dewey@kb.se.

Information om Dewey finns i första hand i Katalogisatörens verktygslåda

Publicerat i Dewey allmänt | Etiketter , | 3 kommentarer

Inspirationsdag om Deweyarbete i Malmö 18/10

18 oktober firade Malmö stadsbibliotek att de blivit klara med sin återgång till Dewey efter många år med SAB.

Program

09.30 Fika

10.00 Inledning. Miriam Björkhem, Kungliga biblioteket

10.10  Från bokstäver till siffror 181018. – Hedija Kodzaga-Jasarevic, Biblioteken i Malmö

10.40   Från ABC till 123 –  Ellen Håkansson och Johan Nilsson, Biblioteken i Malmö

11.00  Hjälp_Vi_har_blivit_med_Dewey – Aleksandra Erlandsson, Pedagogisk Inspiration, Malmö

11.20  Dewey – perspektiv från en leverantör. Emma Tennevall, BTJ

11.45   Lunch och rundvandring på egen hand

13.30   Malmö KB 20181018 –  Harriet  Aagaard, Kungliga biblioteket

14.00  Konceptualisering och profilering av bibliotek – identitet och verksamhet. Katarina Forsström, Biblioteken i Malmö

14.45 Kaffe

15.00   FG_MSB_181018. – Lotta Wogensen, Malmö Universitet.

15.45 Summering och avslutning. Miriam Björkhem, Kungliga biblioteket

Praktisk information

Målgrupp: Bibliotekspersonal i Skåne

 

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning, Möten & konferenser | Etiketter , , | 1 kommentar

Höstens deweykurser

I höst blir det äntligen kurser Dewey!

Dewey introduktionskurs 1 oktober – sista anmälningsdag 13 september

Kursen är avsett för alla som vill:

  • få en introduktion till Dewey
  • veta mer om hur Dewey fungerar
  • veta mer inför planering av en övergång till Dewey

Inför kursen bör deltagarna gjort en hemuppgift med enkla övningar.

Mer information och anmälan finns på adressen: https://www.kb.se/om-oss/evenemang/evenemang/2018-08-27-dewey—introduktionskurs-.html

 

Dewey fördjupningskurs 10-12 oktober – lär dig klassificera!

Kursen är avsedd för dig som själv vill kunna klassificera och konstruera fullständiga Deweykoder. En stor del av kursen består av praktiska övningar.

Mer information och anmälan finns på http://www.kb.se/bibliotek/utbildningar/2018/Dewey—Fordjupningskurs/

 

 

Publicerat i Utbildning, WebDewey | Etiketter , | Lämna en kommentar

Problem med Svenska ämnesord i Svenska WebDewey

Till alla förändringar som Nya Libris medfört hör problem med Svenska ämnesord i Svenska WebDewey. Istället för å, ä, ö blir det frågetecken eftersom diakriterna inte hanteras i den fil som nu finns i Svenska WebDewey. Vi kommer att rätta detta, men det kan ta lite tid. Tillsvidare får man scrolla mer eftersom det även påverkar sökning.

Publicerat i WebDewey | Etiketter , | Lämna en kommentar

Blackebergs gymnasiebibliotek – först i Stockholm med DDK – Einar Spetz gästbloggar

Av Einar Spetz, bibliotekarie vid Blackebergs gymnasium

Det är höst i stan. Biblioteket på Blackebergs gymnasium i västra Stockholm har som det första i staden gått över till DDK – Dewey decimalklassifikation. Sedan september 2017 följer både klassifikation och uppställning av facklitteraturen DDK.

Arbetet har tvingat bibliotekarien att ta sig en funderare. Med den digitala utvecklingen skulle det ju kunna vara så, att en övergång till DDK är komplett onödig. Om detta var den sista stora omgestaltningen av samlingarna står väl skrivet i stjärnorna. Men till skillnad från andra påhitt, som uppställning i ackvisitionsordning, slår vi med övergången till DDK ett slag för att behålla systematisk uppställning som en grundläggande princip.

Vad har vi strävat efter?

Övergången till DDK inleddes sommaren 2016. En genomgång av bibliotekets fackboksbestånd var då nödvändig. Målet var inte bara att byta klassifikation, utan även att gallra böcker, magasinera och uppdatera samlingen. Dessutom skulle böckerna RFID-etiketteras.

Ett annat mål var att hjälpa användarna att lättare kunna överblicka litteraturen inom varje ämne, genom att samla böcker om samma sak invid varandra i ännu högre utsträckning än vad som skett förut. Därför började vi klassificera något djupare än förr, samtidigt som vi beslöt att överge det svenska hyllbegreppet.

Förändringsarbetet koncentrerades till fackboksbeståndet. Skönlitteraturen har inte varit föremål för reklassificering eftersom vi bedömde att en övergång till DDK inte skulle rucka på den ordning i vilken vi redan ställer upp romaner och noveller: i alfabetiskt ordnade genrer. Likaså behölls naturligtvis nivågrupperingar, exempelvis Lättläst för sig.

Beträffande tidsaspekten arbetade bibliotekarien med övergången lite varje dag. På studiedagar och dagar eller halvdagar med schemabrytande aktiviteter var det möjligt att arbeta intensivare med DDK. Bibliotekarien hade god hjälp av olika praktikanter. I övrigt har övergången inte tagit några extra resurser i anspråk.

I oktober 2017 var övergången till DDK i det närmaste slutförd. Då hade 5 300 fackböcker reklassificerats, på så sätt att DDK-signum har skrivits in i katalogposterna, i MARC-fältet 082, samt i exemplarregistret med avseende på det som i Book-it benämns avvikande hylla. Detta beroende på att vi har gemensam katalog med andra gymnasiebibliotek som inte har gått över till DDK. Böckerna har också märkts eller märkts om.

Vad beträffar bokryggsmärkningen valdes en modell där informationen fördelas över två rader: överst DDK-notationen och därinunder huvuduppslagets tre första tecken. Eventuell upplysning om utbrytning/specialhylla lades till i form av en topptext ovanför DDK-notationen.

Biblioteket har inte strävat efter att klassificera böcker på en mer generell nivå än nödvändigt bara för att notationen ska bli kort. Inte heller har vi till varje pris valt lång DDK-notation, som tillkommit exempelvis genom att tillägg från tilläggstabeller fogas till DDK:s basnummer.

Stora delar av vårt bokbestånd belyser ämnen ur ett svenskt perspektiv och därmed ter det sig ofta överflödigt med det geografiskt tillägg för Sverige (-09485). Boken Hur styrs svenska företag? placerar vi på 658.4 (Företagsledning), inte på 658.4009485 (Företagsledning – Sverige). Boken Agrar revolution under två sekel får hos oss hyllsignum 630.9 (Jordbruk – Historia), inte 630.9485 (Jordbruk – Historia – Sverige). Boken Dansk – nabosprog og fremmedsprog placerar vi på inte på 439.81824 (Danska – Kontrastiv grammatik – Lärobok för andra än danskar). Någon måtta får det vara. Det räcker med 439.81 (Danska). Boken Den svenska ungdomsbrottsligheten får hos oss 364.36 och inte 364.3609485. Jaha, varför det?

Jo, därför att det är svårt att föreställa sig att beståndet beträffande företagsledning, agrarhistoria eller danska språket hos oss kommer att nå en omfattning som motiverar en finare indelning. Om skulle visa sig att bibliotekarien kapitalt misstog sig, är denne naturligtvis beredd att ompröva sin syn på saken. Men utgångspunkten förblir att lagom lång DDK-notation är bäst.

Ibland är det svårt att vara nöjd med DDK, exempelvis beträffande böcker om språksociologi. Här visar systemet till 306.44, alltså Sociologi. Sett till böckernas innehåll verkar tyngdpunkten ligga på lingvistiken och att det intuitivt kan kännas orimligt att flytta en bok som Språket och språkarna eller Språksociologi till 306.44 från F eller F:Oa. Medan bibliotekarien grunnar över detta dilemma har lösningen blivit placering på rätt och slätt 400 (Språkvetenskap).

I arbetet har bibliotekarien använt flera källor av vilka KB:s konverteringstabell nog varit den enskilt viktigaste. Där finns råd och tips. Men ofta är det inte tillräckligt att se på själva DDK-numren. Därför har vi sneglat åt andras kataloger för att få perspektiv på vår egen klassning. Särskilt viktiga har Libris och Oslobibliotekens (Deichmanskes) kataloger varit samt i någon mån också det norska nationalbibliotekets och NYPL:s kataloger. Särskilt Oslobiblioteken har varit en inspirationskälla. De svenska inslagen i beståndet är betydande och även den som händelsevis inte skriver norska kan söka på författarnamn, ISBN, originaltitel med mera. WebDewey Search har varit annan viktigt orienteringspunkt som ger en viss, men långt ifrån komplett, vägledning.

DDK håller ju sakta men säkert på att introduceras i Burk:s katalogposter. En privat åsikt är att DDK-klassifikation i Burkposterna ibland kan kännas en smula överarbetad och lång. Tag Loretta Napoleonis bok Kidnappningsindustrin (Merchants of men) till exempel: här väljer vi 363.325 utan tillägg och inte 363.3250681 som i Burkposten. Uppslag i NYPL:s katalog visar att New Yorkbiblioteken gör som vi, något vi nickar gillande åt.

Att gå från SAB till DDK för också en del kringarbete med sig, som att arbeta fram ny gavelskyltning och nya hyllmarkörer/knubbar. Men det är rena smörjobbet jämfört med att flytta böckerna när de byter plats. Vi hade inte så noga betänkt konsekvenserna av att arbeta oss genom samlingen från från Aa till Vx. Det hade möjligen varit bättre att utgå från mitten av samlingen, så att den DDK-klassificerade litteraturen hade kunnat bre ut sig åt två håll. Nu när jobbet är gjort är just detta det enda jag ångrar.

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Gästbloggare, Hylluppställning | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Datum för introduktionskurs i Dewey ändrad till 31 maj

Tyvärr blev vi tvungna att ändra datum för vårens introduktionskurs i Dewey. Jag beklagar och hoppas att de som tänkt gå 5 april har möjlighet att gå 31 maj istället.

Introduktionskurs i Dewey 31 maj
Det är svårt att lära sig allt om Dewey på en dag. Kursdeltagare får i uppgift att titta på filmen om sökning i Svenska WebDewey samt att lösa ett antal uppgifter som handlar om sökning. Vi går igenom svaren på kursen.

Kursen är avsedd för alla som vill:
• få en introduktion till Dewey
• som vill veta mer om hur Dewey fungerar
• kunna planera en övergång till Dewey

Mer information och anmälan

Publicerat i Utbildning | Etiketter , | Lämna en kommentar

Happy Valentine’s Day!

Glad   394.2618! (Alla hjärtans dag)

Det finns koder i Dewey  för många dagar som vi firar. 394.26 handlar om helgdagar i allmänhet och kan sedan delas in i 394.261-394.264 sekulära helgdagar, som sedan delas in efter del av året. Alla hjärtans dag hamnar under 394.261 helgdagar under december, januari eller februari.

Alla hjärtans dag har ursprung i medeltida traditioner, men kom sent till Sverige. Nordiska museet har skrivit om Alla hjärtans dags historia

På min arbetsplats firade vi med vaniljhjärtan.

 

De religiösa helgdagarna – var placeras de? Under 394.26 finns även religiösa helgdagar. Vi kan snart se fram emot 394.2667 Påsk (kristen). Judisk påsk (Pesach) samsas med andra judiska högtider under 394.267. Religiösa helgdagar behandlas också under religion. De icke-religiösa helgdagarna sprids inte ut, utan är kvar under 391-394 Seder.

Publicerat i Allmänt | Etiketter , , , | Lämna en kommentar