Deweykurser hösten 2016

De förändringar i introduktionskursen och fördjupningskursen som prövades i våras föll väl ut och jag fortsätter därför även i höst med ett liknande upplägg. Ändringar kan komma att göras beroende av kursdeltagare på de enskilda kurserna. Planerade kurser i höst:

5 oktober – Introduktionskurs

Kursen är avsedd för alla som vill:
• få en introduktion till Dewey
• som vill veta mer om hur Dewey fungerar
• kunna planera en övergång till Dewey

Mer information och anmälan 

7-9/11 – Fördjupningskurs

Kursen är avsedd för dig som katalogiserar och på egen hand ska kunna konstruera fullständiga Deweykoder. Egna övningar är en viktig del av kursen.

Mer information och anmälan

Har du inte tid att gå en kurs? Gå till Deweysidorna i Katalogisatörens verktygslåda. Där finns en hel del information. Under Kurser mm. finns undermenyer med olika typer av utbildningsmaterial.

 

Publicerat i Utbildning | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Hjälp att bygga nummer i Svenska WebDewey

Vi har äntligen fått nummerbyggnationsmodulen till Svenska WebDewey! Den presenterades redan på ”Användarmötet” 2013  och har tagits upp flera gånger sedan dess. Att det dröjt så länge beror på att Svenska WebDewey inte varit uppdaterad med alla maskinläsbara fält som behövs. Detta är nu klart och den installerades  30 juni.

Genom nummerbyggnationsmodulen blir det lättare att bygga nummer. Det kommer vi på KB att göra, men alla bibliotek kan hjälpa till. Det kommer att göra att det blir lättare att klassificera svenska ämnen, eftersom det oftare kommer att finnas färdigbyggda nummer.

Vi behöver först testa att allt fungerar, så tillsvidare ber jag er bygga personliga eller institionella nummer, men att inte Skicka som bidrag.

Däremot får ni gärna anmäla problem vid nummerbyggnation till dewey@kb.se

Det första nummer jag byggde blev Fotboll–Island. Heja Island!

Nummerbyggnationsmodulen i Svenska WebDewey

Starta bygga

Publicerat i WebDewey | Etiketter , | 1 kommentar

Dewey på folkbibliotek – 2016

2014 gjordes en undersökning av vilka klassifikationssystem som användes på svenska bibliotek. Den visade att få folkbibliotek använde Dewey. Under åren som gått sedan dess har flera folkbibliotek bytt från SAB till Dewey och det behövdes en ny undersökning. Under april 2016 skickades en enkät ut till svenska folkbibliotek. 80% svarade på enkäten. Av dessa använde 12% Dewey eller en kombination av Dewey och SAB. Eftersom de flesta bibliotek har kvar SAB under en lång tid kan det räknas som att använda Dewey.

 

Deweyfolkbibliotek
Enkäten ställde frågor om:

  • vilket klassifikationssystem som användes
  • vilket hylluppställningssystem som användes för facklitteratur på barn- och vuxenavdelningar
  • vilket hylluppställningssystem som användes för skönlitteratur på barn- och vuxenavdelningar
  • att vara/bli ett Librisregistrerande bibliotek

En hel del kommentarer kom in. En del av dessa rör uppställning efter klartext, t.ex. som kommentar till frågan om varför man inte bytt till Dewey: ”Vi väljer klartext istället”. Bibliotek har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter och flera bibliotek väljer därför att koncentrera sig på uppställning i biblioteket istället för att byta klassifikationssystem. Det kan dessutom kännas tryggt att behålla SAB i katalogposterna om man vill ställa upp biblioteket efter ett nytt klartextsystem. De bibliotek som hämtar katalogposter från Libris eller BURK kommer att fortsätta att få  poster med klassifikation i Dewey eller SAB även om man beslutar sig för ett annat hylluppställningssystem.

SAB är dock ett klassifikationssystem som inte utvecklas. SAB finns fritt tillgänglig som PDF, men utvecklas inte vidare. Hur länge kan det då fortsätta att vara ett aktuellt klassifikationssystem?

Många andra intressanta kommentarer finns med i rapporten Dewey på folkbibliotek 2016

Än så länge har få bibliotek konkreta planer om ett byte till Dewey – hela 87% av de som ännu inte har bytt har heller inga planer om ett byte.

Deweyplaner folkbibliotek 2016

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning, Statistik | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Ett år med Dewey på Malmö stadsbibliotek – Lina Berglund gästbloggar


Lina Berglund
Nu är det snart ett år sedan Malmö stadsbibliotek började klassificera och ställa upp nyinköp efter Dewey. Självklart så har mycket hänt under året. Vi smygstartade med fackböcker för barn 9-12 år. Det är liten samling som kallas Balagan. Först manuell kodpåläggning på böcker som saknade Deweykod och sedan succesiv ommärkning av hela beståndet. Det var ett bra sätt att testa sig fram innan vi tog oss vidare till facklitteraturen för vuxna.

Målet var att all nyinköpt facklitteratur under 2015 skulle få en Deweykod och målet är uppnått!!!

Nu det är dags att gå vidare.

Ommärkning av facklitteratur fortsätter och implementering av Dewey fortsätter på andra delar av beståndet.

Nästa steg är implementering av Dewey på  internationella medier. Bibliografiska poster kommer med Deweykod och eftersom vi själva utrustar internationella medier började vi fundera på hur vi skulle kunna implementera Dewey där också. Tanken är att inte märka om internationella mediers gamla bestånd. Nyinköpta böcker med DDK och klartext placeras bland SAB, hyllorna minskar och det ska inte behöva göras stora omflyttningar. Ryggetiketter på facklitteratur på andra språk skiljer sig från svensk facklitteratur enbart genom tillägg av språkkod. Skyltar på ett flertal språk informerar besökare om förändringen.

Så är tanken nu att börja ta ytterligare ett steg: att implementera Dewey på skönlitteratur både för vuxna och barn. Klartext i hyllplacering i katalogen: romaner, noveller, drama, poesi, mellan, ung, bilderbok. Ryggetiketter på skönlitteratur med klartext, språkkod och första tre bokstäverna från huvuduppslag.

Lina Berglund, Malmö stadsbibliotek

msb instagram2

Följ vårt arbete på Instagram:
Projekt_DDK_Malmo

 

 

 

 

msb skyltning ddk utländskt

Information på olika språk

Skönlitteratur och biografier på polska och ryska

Skönlitteratur och biografier på polska och ryska

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Gästbloggare, Hylluppställning | Etiketter , | Lämna en kommentar

Märkning av skönlitteratur

I deweysystemet används samma kod för en skönlitterär bok som för en bok om författaren. De flesta bibliotek tycker inte det blir användarvänligt och placerar skönlitteraturen för sig. Svenska bibliotek har valt att märka med klartext eller att helt enkelt fortsätta med SAB för skönlitteraturen.

Efter en grundlig utredning har Arbetsgruppen för Dewey  kommit fram till en nationell standard. Vad är en nationell standard? Måste alla bibliotek följa den? Nej, alla bibliotek väljer själv vilket  vilket uppställningssystem man vill använda. En standard underlättar för biblioteken eftersom det är en modell som är färdig att använda.

Märkning av skönlitteratur för vuxna

Skönvuxmärk

 

 

 

 

Märkning av skönlitteratur för barn

skönbarnmärk

 

 

 

 

 

Vi diskuterade länge att använda det mer neutrala begreppet Skön istället för Roman eller Novell. Det är enklare att generera utifrån data från olika typer av katalogposter, men är inte lika tydligt som hyllplacering i en bibliotekskatalog. På den fysiska hyllan skulle det spela mindre roll, eftersom det går att skylta tydligt med t. ex. Romaner.

Den nationella standarden för märkning av skönlitteratur för vuxna blir ganska lik den märkning som bland andra Lidingö bibliotek tagit fram. Däremot tar den nationella standarden även med språk för alla språk utom för svenska. Den anges med samma språkkod som finns i katalogposten. Även de tre första bokstäverna i författarens efternamn/bokens ordningsord finns med. Detta för att underlätta både att hitta en bok och att ställa den på rätt plats.

Information om märknings av skönlitteratur finns också på sidan Hyllor, skyltning – praktiska frågor i Katalogisatörens verktygslåda på KB:s webb.

Klartext för skönlitteratur

Klartext för skönlitteratur på Lidingö bibliotek

Publicerat i 800 Litteratur, Hylluppställning | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Deweykurser våren 2016 – nyheter

Under våren kommer två ordinarie deweykurser att ges. Båda har ett något förändrat upplägg jämfört med tidigare kurser.

Jag tror att det är bra med kortare kurser med möjlighet till reflektion mellan kursdagarna eller varför inte en kurs som sträcker sig över en längre tid? Det är inte så praktiskt för deltagare med långa resvägar att resa flera gånger. Tur att Internet finns!

Introduktionskurs i Dewey 24 februari
Vad kan man egentligen förvänta sig av en introduktionskurs? Ska den passa för olika typer av deltagare? Hinner man lära sig tillräckligt mycket på en dag??

Än så länge fortsätter introduktionskursen att omfatta en dag, men avsnittet om sökning i WebDewey har lyfts ut. Istället får deltagarna i uppgift att titta på filmen om sökning i WebDewey samt sökuppgifter att lösa. Svenska WebDewey är gratis för svenska bibliotek och kan användas till mycket annat än för att klassificera medier.

På så sätt skapas mer tid att prata om deweysystemet. Jag hoppas att detta kommer att passa både personal på folkbibliotek som är på väg att byta klassifikationssystem och för ny personal på universitetsbibliotek som redan använt Dewey i flera år.

Anmälan till introduktionskursen

Fördjupningskurs i Dewey 12-14 april
Det är tufft att lära sig klassificera med Dewey. Många regler, mycket att läsa, mycket att förstå. Deltagare har ofta kommit med olika ingångskunskaper, från att veta mycket lite till att ha klassificerat under en tid. Det gör att olika moment i fördjupningskursen uppfattas och uppskattas olika.

Kursen ändras nu till att starta med ett introduktionspaket i förväg. Deltagare kan då lägga olika stor vikt vid hemuppgiften – allt efter de egna förkunskaperna.

Del 1 – inför kursstart
– Film som ger introduktion till deweysystemet
– Film om sökning i WebDewey
– Enkla övningar

Del 2 – 12-14/4 i Stockholm
– Nummerbyggnation
– Regler för val av nummer
– Tabeller
– Mer om nummerbyggnation
– Egna övningar

Det finns redan idag tre filmer om Dewey: Introduktion till Dewey i Sverige, Introduktion till deweysystemet, Svenska WebDewey. De två första filmerna kommer att uppdateras inför kursen.

Anmälan till Fördjupningskursen

 

Publicerat i Utbildning, WebDewey | Etiketter , | 1 kommentar

Ryggetiketter som bleknar – varning

Det är lätt att få panik om de etiketter med deweykoder och nya klartextbegrepp man klistrat på bokryggarna börjar blekna. De bibliotek som börjat med Dewey har oftast skrivit ut egna etiketter med etikettskrivare och vid behov klistrat fast dessa.

Helena Lindman på Brinellgymnasiet i Nässjö råkade ut för detta och mailade till mig. Deweynumren på ryggarna började blekna, särskilt om det stått i solen. Jag har frågat ett antal bibliotek om de haft problem. Lyckligtvis har de flesta inte upplevt det här och vi har kommit fram till att:

Den matta plastsorter från Eurobib drar ut färg från etiketterna skrivna  med Dymo Labelwriter 450 Duo, medan blanka sorter inte tycks göra det.

Tänk på att undersöka beständighet innan ni börjar klistra etiketter!

Eurobib blank plast

Publicerat i Hylluppställning | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Vindelns bibliotek går över till Dewey – Astrid Wolff Feychting gästbloggar

AstridInom Umeåregionens bibliotek arbetar vi nu för fullt med att gå över till DDK i de sex kommuner som ingår i samarbetet. All bibliotekspersonal har fått en övergripande Deweyintroduktion och de olika biblioteken arbetar i sin egen takt med märkning och omflyttning. En av kommunerna är Vindeln, ca 55 km nordväst om Umeå, vid Vindelälven. Vindelns kommunbibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek, beläget i kommunens högstadieskola, Renforsskolan. Biblioteket har ungefär 33 000 volymer. (Vindelns bibliotek blev för övrigt hösten 2014, som första folkbibliotek i Norrland, ett meröppet bibliotek).

Facklitteraturen på Vindelns bibliotek har inte varit uppställd i en strikt SAB-svit, utan är grupperad i tolv olika avdelningar: Ord, ton och bild, Livsåskådning, Ekonomi och samhälle, Djur och naturvetenskap, Historia och geografi, Idrott, lek och spel, Språk, Hem och hantverk, Pedagogik, Teknik och matematik, Jakt och fiske, Kropp och själ.

I Vindeln började man arbeta praktiskt med Deweyövergången i maj 2015. Åza Sjöstam, bibliotekarie och vikarierande biblioteks- och kulturchef, berättar:

”I början gick mycket av tiden åt till att fundera över och bestämma vilka lappar vi skulle ha på böckerna, eftersom vi har våra egna avdelningar. Det landade vid egna utskrifter i Word, där vi fyller i koderna och har förtryckta avdelningsnamn. På böcker från Adlibris som redan har Deweykod, har vi avdelningslappar utan kod att klistra på. Vi går nu igenom avdelning för avdelning och Deweymärker i takt med hur långt katalogansvariga på Umeå stadsbibliotek hunnit med konverteringen av den gemensamma katalogen i Umeåregionen. Vi har hunnit klart Språk, Livsåskådning, Ekonomi och samhälle, Djur och naturvetenskap (nästan), Historia och geografi (påbörjad). Klar även med A och B på Ord, ton och bild. Fram till 15 november har vi haft hjälp med klistrandet av lappar av en arbetspraktikant. Vid bokmötena när vi beställer faktaböcker försöker vi bestämma kod för att kunna meddela den till Adlibris, annars måste böckerna märkas om när vi får dem och det känns onödigt. Ibland går det bra att välja kod (eller hur den ska kortas) ibland inte, då kan man få desperata lappar i böckerna”.Hjälp åza

Astrid Wolff Feychting, katalogansvarig för Umeåregionens bibliotek

 

 

Vindeln 300Vindeln SpråkVindeln serier

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Gästbloggare, Hylluppställning | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Dewey på Malmö stadsbibliotek

Malmö stadsbibliotek började under april att klassificera och ställa upp nyinköp efter Dewey. Detta 110 år efter Malmö stadsbibliotek började med Dewey för första gången och 90 år efter att man slutade med Dewey till förmån för det nya nationella klassifikationssystemet SAB. Se tidigare blogginlägg om det historiska.

Lidingö stadsbibliotek gjorde om hela vuxenavdelningen på en gång. Malmö stadsbibliotek är ett stort bibliotek med två sammanbundna huskroppar, dvs. tre hus som är i fyra våningsplan. Både den stora mängden böcker och husens och rummens arkitektoniska begränsningar gjorde att projektgruppen till slut bestämde sig för att placera hyllor med nya böcker på varje avdelning för facklitteratur för vuxna. Tanken är att deweyhyllorna växer och att SAB-hyllorna minskar och att det inte ska behöva göras stora omflyttningar. Hittills har cirka 5500 exemplar blivit märkta med Dewey.

Malmö_2vån

 

Avdelningen Balagan för barn i mellan åldern, har börjat ställa upp efter Dewey och planeras bli klar i sommar. Barnavdelningen, för mindre barn, kommer däremot inte att använda Dewey som uppställningssystem. Barnavdelningen ska byggas om och kommer sedan att ställa upp efter cirka 15 huvudkategorier som personalen tagit fram tillsammans med skolklasser. Från september kommer nyinköp på barnavdelningen klassificeras med Dewey, men ställas upp efter kategorier i klartext.

Skönlitteraturen väntar Malmö med.

Tydlig skyltning behövs i ett bibliotek. Malmö har inspirerats av Lidingö stadsbibliotek och behållit färger för att visa olika avdelningar i Dewey, men avstått från ikoner. Färgerna följer hyllorna.

Deweyböcker 2 Malmö juni

 

Malmöskyltning

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning | Etiketter , , | 3 kommentarer

Vad hände på Lidingö 13 april? Del 2 – Barn & ungdomar

Både Lidingö stadsbibliotek och Sigtuna kommuns bibliotek har ställt upp facklitteraturen på barnavdelningarna efter Dewey decimalklassifikation samt märkt om skönlitteraturen med klartext. På huvudbiblioteket i Märsta var barnavdelningen klar vid invigning av det nya biblioteket januari 2014, medan vuxenavdelningen fortfarande har kvar SAB för det äldre beståndet. På Lidingö gjordes barnavdelningen efter vuxenavdelningen och klar i december 2014.

Facklitteratur
Linnea Rodin  berättade om hur man gjort i Sigtuna. De valde att enbart använda de översta tre siffrorna från Dewey, men att anpassa skyltar så att de informerade även om mer specifikt innehåll. Efter deweykoden finns ett litet ”j”, tex 750j.

Ingrid Brorström berättade att  även Lidingö har valt att lägga in ett litet ”j” efter koden, och att man huvudsakligen har de tre översta siffrorna från Dewey, men ibland något längre. Barnavdelningen gjordes efter vuxenavdelningen var klar och de utgick ifrån hyllistan för vuxen, men anpassade efter barns behov. För att undvika så många knubbar har man gjort knubbar med ”deweyspann”

Sigtuna290j

Sigtuna 290j

Lidingö 500j

Lidingö 500j

 

Skönlitteratur
Både Sigtuna och Lidingö har valt att skriva ut målgruppens ålder i klartext för att ersätta Hcf och Hcg. Båda har valt ”Från 6 år”, ”Från 9 år”.  Arbetsgruppen för Dewey har arbetat med ett förslag till nationell standard för märkning av skönlitteratur som haft ”Barn” och ”Mellan” istället. Fördelar och nackdelar med de två modellerna diskuterades på konferensen. Lidingö och Sigtuna rapporterade att det fungerat bra på biblioteken. Arbetsgruppen för Dewey kommer därför  att se över förslaget.

En skillnad är hur ungdomsböcker märks. Lidingö har valt att skilja på ”Från 11 år” och ”Unga vuxna”, medan Sigtuna enbart har ”Ungdom”. De presentationer som Ingrid och Linnea höll finns på KB:s webb

Lidingö från 6 år

Lidingö från 6 år

Sigtuna från 9 år

Sigtuna från 9 år

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Möten & konferenser | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar