Vindelns bibliotek går över till Dewey – Astrid Wolff Feychting gästbloggar

AstridInom Umeåregionens bibliotek arbetar vi nu för fullt med att gå över till DDK i de sex kommuner som ingår i samarbetet. All bibliotekspersonal har fått en övergripande Deweyintroduktion och de olika biblioteken arbetar i sin egen takt med märkning och omflyttning. En av kommunerna är Vindeln, ca 55 km nordväst om Umeå, vid Vindelälven. Vindelns kommunbibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek, beläget i kommunens högstadieskola, Renforsskolan. Biblioteket har ungefär 33 000 volymer. (Vindelns bibliotek blev för övrigt hösten 2014, som första folkbibliotek i Norrland, ett meröppet bibliotek).

Facklitteraturen på Vindelns bibliotek har inte varit uppställd i en strikt SAB-svit, utan är grupperad i tolv olika avdelningar: Ord, ton och bild, Livsåskådning, Ekonomi och samhälle, Djur och naturvetenskap, Historia och geografi, Idrott, lek och spel, Språk, Hem och hantverk, Pedagogik, Teknik och matematik, Jakt och fiske, Kropp och själ.

I Vindeln började man arbeta praktiskt med Deweyövergången i maj 2015. Åza Sjöstam, bibliotekarie och vikarierande biblioteks- och kulturchef, berättar:

”I början gick mycket av tiden åt till att fundera över och bestämma vilka lappar vi skulle ha på böckerna, eftersom vi har våra egna avdelningar. Det landade vid egna utskrifter i Word, där vi fyller i koderna och har förtryckta avdelningsnamn. På böcker från Adlibris som redan har Deweykod, har vi avdelningslappar utan kod att klistra på. Vi går nu igenom avdelning för avdelning och Deweymärker i takt med hur långt katalogansvariga på Umeå stadsbibliotek hunnit med konverteringen av den gemensamma katalogen i Umeåregionen. Vi har hunnit klart Språk, Livsåskådning, Ekonomi och samhälle, Djur och naturvetenskap (nästan), Historia och geografi (påbörjad). Klar även med A och B på Ord, ton och bild. Fram till 15 november har vi haft hjälp med klistrandet av lappar av en arbetspraktikant. Vid bokmötena när vi beställer faktaböcker försöker vi bestämma kod för att kunna meddela den till Adlibris, annars måste böckerna märkas om när vi får dem och det känns onödigt. Ibland går det bra att välja kod (eller hur den ska kortas) ibland inte, då kan man få desperata lappar i böckerna”.Hjälp åza

Astrid Wolff Feychting, katalogansvarig för Umeåregionens bibliotek

 

 

Vindeln 300Vindeln SpråkVindeln serier

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Gästbloggare, Hylluppställning | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Dewey på Malmö stadsbibliotek

Malmö stadsbibliotek började under april att klassificera och ställa upp nyinköp efter Dewey. Detta 110 år efter Malmö stadsbibliotek började med Dewey för första gången och 90 år efter att man slutade med Dewey till förmån för det nya nationella klassifikationssystemet SAB. Se tidigare blogginlägg om det historiska.

Lidingö stadsbibliotek gjorde om hela vuxenavdelningen på en gång. Malmö stadsbibliotek är ett stort bibliotek med två sammanbundna huskroppar, dvs. tre hus som är i fyra våningsplan. Både den stora mängden böcker och husens och rummens arkitektoniska begränsningar gjorde att projektgruppen till slut bestämde sig för att placera hyllor med nya böcker på varje avdelning för facklitteratur för vuxna. Tanken är att deweyhyllorna växer och att SAB-hyllorna minskar och att det inte ska behöva göras stora omflyttningar. Hittills har cirka 5500 exemplar blivit märkta med Dewey.

Malmö_2vån

 

Avdelningen Balagan för barn i mellan åldern, har börjat ställa upp efter Dewey och planeras bli klar i sommar. Barnavdelningen, för mindre barn, kommer däremot inte att använda Dewey som uppställningssystem. Barnavdelningen ska byggas om och kommer sedan att ställa upp efter cirka 15 huvudkategorier som personalen tagit fram tillsammans med skolklasser. Från september kommer nyinköp på barnavdelningen klassificeras med Dewey, men ställas upp efter kategorier i klartext.

Skönlitteraturen väntar Malmö med.

Tydlig skyltning behövs i ett bibliotek. Malmö har inspirerats av Lidingö stadsbibliotek och behållit färger för att visa olika avdelningar i Dewey, men avstått från ikoner. Färgerna följer hyllorna.

Deweyböcker 2 Malmö juni

 

Malmöskyltning

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning | Etiketter , , | 3 kommentarer

Vad hände på Lidingö 13 april? Del 2 – Barn & ungdomar

Både Lidingö stadsbibliotek och Sigtuna kommuns bibliotek har ställt upp facklitteraturen på barnavdelningarna efter Dewey decimalklassifikation samt märkt om skönlitteraturen med klartext. På huvudbiblioteket i Märsta var barnavdelningen klar vid invigning av det nya biblioteket januari 2014, medan vuxenavdelningen fortfarande har kvar SAB för det äldre beståndet. På Lidingö gjordes barnavdelningen efter vuxenavdelningen och klar i december 2014.

Facklitteratur
Linnea Rodin  berättade om hur man gjort i Sigtuna. De valde att enbart använda de översta tre siffrorna från Dewey, men att anpassa skyltar så att de informerade även om mer specifikt innehåll. Efter deweykoden finns ett litet ”j”, tex 750j.

Ingrid Brorström berättade att  även Lidingö har valt att lägga in ett litet ”j” efter koden, och att man huvudsakligen har de tre översta siffrorna från Dewey, men ibland något längre. Barnavdelningen gjordes efter vuxenavdelningen var klar och de utgick ifrån hyllistan för vuxen, men anpassade efter barns behov. För att undvika så många knubbar har man gjort knubbar med ”deweyspann”

Sigtuna290j

Sigtuna 290j

Lidingö 500j

Lidingö 500j

 

Skönlitteratur
Både Sigtuna och Lidingö har valt att skriva ut målgruppens ålder i klartext för att ersätta Hcf och Hcg. Båda har valt ”Från 6 år”, ”Från 9 år”.  Arbetsgruppen för Dewey har arbetat med ett förslag till nationell standard för märkning av skönlitteratur som haft ”Barn” och ”Mellan” istället. Fördelar och nackdelar med de två modellerna diskuterades på konferensen. Lidingö och Sigtuna rapporterade att det fungerat bra på biblioteken. Arbetsgruppen för Dewey kommer därför  att se över förslaget.

En skillnad är hur ungdomsböcker märks. Lidingö har valt att skilja på ”Från 11 år” och ”Unga vuxna”, medan Sigtuna enbart har ”Ungdom”. De presentationer som Ingrid och Linnea höll finns på KB:s webb

Lidingö från 6 år

Lidingö från 6 år

Sigtuna från 9 år

Sigtuna från 9 år

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Möten & konferenser | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Vad hände på Lidingö 13 april? Del 1 – hur gjorde Lidingö?

115 personer var anmälda till användarmötet/konferensen på Lidingö 13 april. Vi som deltog fick veta mycket om praktiska deweyfrågor, som hur man gör för att bli ett deweybibliotek.

Lidingö
Lotta Trosell Svender, bibliotekschef på Lidingö, berättade att starten för deras deweyprojekt var planer 2011 på ett nytt bibliotek 2014. Projektet pågick 2012-2014, men biblioteket står kvar. De har fått stöd från politikerna i kommunen för övergången. Utgångspunkt för projektet var att göra det lättare att hitta i biblioteket och förbättra tillgänglighet och skyltning. För att nå målet behövde hela biblioteket ändras till Dewey, även det äldre beståndet. Lidingö använder Book-it och behövde invänta version 7.1 för att kunna börja. De planerade även att behålla Bibliografisk service från BTJ och att få dewekoder i katalogen och medier märkta med Dewey. Det har tyvärr inte fungerat tillräckligt och Lidingö har sagt upp Bibliografisk service från 2015. Att klassificera det äldre beståndet tog tid. De hade först tänkt att köpa tjänsten från BTJ, men det visade sig bli betydligt billigare att hantera detta lokalt, genom att ta koder från LIBRIS.

Hela personalgruppen har varit involverad. Alla har deltagit i föreläsningar, studieresor och utbildning. Dewey har varit en stående punkt på personalmöten och alla hjälptes åt med att flytta om i biblioteket. Biblioteket var stängt 15-28 september 2014 och därefter var vuxenavdelningen klar.

Skyltningen är genomtänkt och utformad av Kaj Poikela, grafiker på Lidingö stads kommunikationsavdelning. Huvudklasserna i Dewey har olika färger. De var inspirerade av konstnären Maggi Appleton och försökte få kontakt med henne utan att lyckas. Det har senare visat sig att hennes illustration är utlagd med en Creativ commons licens som medger användning och ändring, men att dessa då ska använda samma licens. Lidingö utreder nu hur de kan dela med sig till andra.

Liding ikoner

DSC_0614 DSC_0615

Lidingös presentation, liksom övriga presentationer från konferensen, finns på KB:s webb.

Läs mer om Lidingös deweyprojekt 

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning, Möten & konferenser | Etiketter , | Lämna en kommentar

Introduktionskurs i Dewey decimalklassifikation 19 maj

Finns det tid att planera i sommar? Passa då på att gå introduktionskursen i Dewey decimalklassifikation 19 maj. Kursen hålls i Stockholm. Sista anmälningsdag är 11 maj. Information & anmälan.

Innehåll: Om organisation av Dewey, hur Dewey fungerar som klassifikationssystem, jämförelse med SAB, hur man söker i WebDewey, hur man kan använda deweyklassifikation i olika tjänster samt hur man egentligen gör för att bli ett deweybibliotek.

Kursen ger förståelse för systemet och en god introduktion, men räcker inte för att själv kunna klassificera. Då behöver du gå Fördjupningskursen.

Om du inte har möjlighet att resa till Stockholm 19 maj, finns det material på webben att studera.

Har ditt bibliotek inte tillgång till WebDewey? Maila till dewey[at]kb.se

Publicerat i Utbildning, WebDewey | Etiketter , | Lämna en kommentar

Snart 13 april på Lidingö

112 personer har anmält sig till användarmötet/konferensen på Lidingö 13 april. Jag ser fram emot en dag full av information och diskussion om praktiska deweyfrågor:

Program användarmöte/konferens för Dewey 2015-04-13

8:30-9:30 Visning A, Lidingö stadsbibliotek (enligt anmälan)

9:30-10:00 Kaffe och registrering
10:00-10:10 Vad händer under dagen? Lotta Trosell Svender, Lidingö stadsbibliotek & Harriet Aagaard, KB
10:10-11:10 Hur gjorde vi på Lidingö? Lotta Trosell Svender och Helena Eriksson, Lidingö stadsbibliotek
11:10-12:00 Barn & Dewey. Ingrid Brorström, Lidingö stadsbibliotek, Linnea Rodin, Sigtuna stadsbibliotek

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:30 Praktiska deweyfrågor:
• Retroaktivt – hur gör vi för att få Dewey i hela katalogen?
o Manuellt eller maskinellt? Tomas Palmér, Simrishamn.
o Retroaktivt arbete i Umeåregionens bibliotekskatalog, Astrid Wolff Feychting, Umeå         stadsbibliotek

• Hur ser det ut på olika bibliotek? Harriet Aagaard
o Hylluppställning
o Ryggmärkning
o Skönlitteratur
o Skyltning
• Uppställning av biografier i Malmö. Magnus Holmqvist, Malmö stadbibliotek.

• Katalogflöden
Praktiskt arbete på Umeå universitetsbibliotek. Helene Stenman.

14:30-15:00
Vad gör BTJ? Jonathan Pearman
Vad gör KB? Harriet Aagaard

15:00-15:10 Avslutning, Lotta Trosell Svender & Harriet Aagaard sammanfattar dagen

15:10 Fika & möjlighet att fortsätta diskutera deweyfrågor.

15.30-16.30 Visning B, Lidingö stadsbibliotek (enligt anmälan)

Lidingö skylt 000

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning, Möten & konferenser | Etiketter , | Lämna en kommentar

Deweykurser våren 2015

Introduktionskurs i Dewey 13 mars

Kursen är avsedd för dig som vill veta mer om hur Dewey fungerar:

 • bibliotekarier med behov av översiktliga kunskaper om Dewey
 • referensbibliotekarier och andra som arbetar med att vägleda användare
 • katalogisatörer med behov av översiktliga kunskaper om Dewey
 • ska planera en övergång till Dewey

Kursen passar för alla som vill lära sig mer om Dewey, men som inte behöver konstruera deweykoder.

 

Fördjupningskurs i Dewey 9-11 mars

Kursen är avsedd för dig som ska klassificera med Dewey:

 • genomgång av konstruktion deweykoder
 • regler & anvisningar
 • tabeller
 • egna övningar är en viktig del av kursen

Tider: måndag 11-16, tisdag 9-16, onsdag 9-15.

För att delta i fördjupningskursen bör man ha gått introduktionskursen eller ha motsvarande kunskaper. Tyvärr var det inte möjligt att lägga introduktionskursen före vårens fördjupningskurs. Det finns utbildningsmaterial i Katalogisatörens verktygslåda på KB’s webb för egenstudier.

Kurserna hålls i Stockholm i Kungl. bibliotekets lokaler i Garnisonen, Karlavägen 100.

Till anmälan på KB:s webb

Vid efterfrågan kan fler kurser anordnas.

Publicerat i Utbildning | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Anmälan till användarmötet 13 april ute

Nu kan du anmäla dig till användarmötet/konferens 13 april på Lidingö.

Programmet är ännu inte helt klart.

IMG_1651

Barnavdelning på Lidingö stadsbibliotek

 

Publicerat i Hylluppställning, Möten & konferenser | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Användarmöte på Lidingö stadsbibliotek 13 april

Årets användarmöte för Dewey arrangeras i samarbete med Lidingö stadsbibliotek. Lidingö har sedan 29 september 2014 sina samlingar på vuxenavdelningenuppställda efter Dewey. Nu är även barnavdelningen klar. Användarmötet 2015 blir därför på Lidingö stadsbibliotek, 15-20 minuter från Stockholms Central.

Användarmötet kommer att fokusera på frågor som är viktiga för många folkbibliotek idag. Hur blir man ett deweybibliotek? Hur blev Lidingö ett deweybibliotek? Hur fungerar det för besökarna? Vad säger barnen?

Programmet kommer att ta upp hyllplacering, märkning av medier, skyltning i biblioteket och deweyklassifikation i katalogposter, både på nytt och gammalt.

Mer information kommer.

Lidingöbibl_L

Publicerat i Folk- och skolbibliotek, Hylluppställning, Möten & konferenser | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Folkbiblioteken och Dewey? – Diskutera!

Allt fler folkbibliotek börjar fundera  på Dewey. Det är lätt att känna sig ensam med alla frågor – finns det andra folkbibliotek som arbetar med samma frågor? KB har därför utvidgat Libfolk-listan så att den omfattar fler folkbiblioteksfrågor. Du kan där:

 • Ställa frågor om Dewey
 • Dela med dig om Dewey
 • Samarbeta om Dewey

Anmälan till Libfolk

Publicerat i Folk- och skolbibliotek | Etiketter , , | Lämna en kommentar